m. احمد مسعودی

کار، مجموعه‌یِ آثارِ احمد مسعودی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ahmad massoudi احمد مسعودی
احمد مسعودی Ahmad Massoudi
Photo: akkasi-i dar Rasht

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کار، مجموعه‌یِ آثارِ احمد مسعودی

توضیحی در باره‌یِ انتشارِ کتابِ «کار، مجموعه‌یِ آثارِ احمد مسعودی» در وبلاگِ من

«کار، مجموعه‌یِ آثارِ احمد مسعودی» نوشته‌یِ برادرِ بزرگ‌ترِ من است. این کتاب را به همان صورتی در اینجا منتشر می‌کنم که تقریباً هشت سال پیش به دستِ خودم آن را آماده‌یِ چاپ‌ کردم. آرزویی که بیش از سی‌وپنج سال هرگز من را رها نکرده بود.

بدونِ قصدِ سر دادنِ هیچ‌گونه شعاری، من مخالفِ غیرِ فعّالِ «جمهوریِ اسلامیِ ایران»* هستم. از این رو، اداره‌یِ سانسورِ آن یعنی «اداره‌یِ ارشاد» را نیز به هیچ عنوان نه به رسمیّت می‌شناسم، و نه شایسته‌یِ بازخوانیِ نوشته‌ها و ترجمه‌هایِ خودم می‌دانم، تا چه رسد به این‌که به کارمندهایِ آن امکان و فرصت و اجازه بدهم که به متنِ آنها، به من‌تنِ آنها، «تجاوز» کنند. این است که نه‌تنها هرگز کم‌ترین کوششی برایِ چاپِ نوشته‌ها و ترجمه‌هایِ خودم در ایران نکرده ام، بلکه پیشنهادهایِ چند ناشر را نیز در ایران محترمانه رد کرده ام.

امّا «کار، مجموعه‌یِ آثارِ احمد مسعودی» از من نیست، هرچند که در غیابِ برادرم همه‌یِ حقوق‌ِ نوشته‌هایِ او، بنا بر اخلاق و قانون‌هایِ رایجِ احتمالاً همه‌یِ کشورهایِ جهان، برایِ من، که میراث‌برِ او هستم، محفوظ است. به همین سبب، خودم را ملزم دانستم که عقیده و انتخابِ سیاسیِ خودم را به کتابِ او تحمیل نکنم تا مبادا با انتشارِ کتابِ او در خارج از ایران، او را با خودم گرفتارِ تبعید و کم‌‌خوانندگی و گُم‌نامی در ایران کرده باشم. از این رو، برایِ انتشارِ کتابِ او در ایران، پذیرفتم که به‌رسمِ نویسندگانِ ساکنِ ایران، که گزینشِ دیگری جز پذیرفتنِ سانسورهایِ «اداره‌یِ ارشاد» ندارند، کتابِ برادرم‌ به «اداره‌یِ ارشاد» فرستاده شود، و حتّی به حذف‌هایی در نامه‌هایِ او تن  در دادم. از هیچ کوششی فروگذار نکردم که این کتاب در تهران و به‌ویژه در رشت منتشر شود تا خواننده‌هایِ بیشتری داشته باشد، و پذیرفتم و به امیدِ چاپ و نشرِ آن صبوری پیشه کردم که تقریباً هشت سال در دستِ دوستان و ناشران و در اداره‌یِ سانسورِ ایران باشد. حالا که پس از این همه سال اجازه‌یِ چاپ و انتشار به آن داده نشده است، تصمیم گرفتم که امروز، جمعه یکِ آذرِ 1392 برابر با 22 نوامبرِ 2013، که مصادف با هفتاد و یکمین سالِ زادروزِ برادرم احمد است، مجموعه‌یِ آثارِ او را بدونِ هیچ‌گونه حذف و سانسوری در وبلاگِ خودم منتشر کنم.

نخواستم این چند سطر را در داخلِ کتابِ او بگذارم تا هیچ امضایی مگر امضایِ خودِ او در کتاب‌ش نباشد.

نکته‌هایِ مربوط به «حقوقِ مؤلّف»ِ این کتاب را در داخلِ کتاب آورده ام، و همگان را اخلاقاً و قانوناً ملزم به رعایتِ آن می‌دانم.

محمود مسعودی

فرانسه، 22 نوامبرِ 2013

.

.

*ـ اين مخالفت به معنايِ موافقت با هيچ جرياني از جريان‌هايِ سياسيِ درون و بيرونِ ايران نيست.

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.

نسخه‌يِ سانسورشده‌يِ کتابِ بالا سرانجام با عنوانِ «سايه، مجموعه‌يِ آثارِ احمد مسعودي» به وسيله‌يِ انتشاراتِ فرهنگِ ايليا در رشت با تاريخِ «تابستانِ 1395» (2016) در اواخرِ پاييزِ همين سال منتشر شد:

.

ahmad-massoudi-sayeh-couverture

 

12 دسامبر 2016

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ