a. محمود مسعودی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود مسعودی mahmood massoodi
محمود مسعودی Mahmood Massoodi
Photo: Mahnaz Shahin

متولّدِ 3 خردادِ 1328 (24 ميِ 1949) در دهکده‌يِ ضيابر (در غربِ شهرِ رشت، گيلان، ايران) از زوجي اهلِ دهکده‌یِ توچاهِ لشتِ نشا (در شرقِ رشت)، و پس از سی سال زندگی در رشت و تهران (ايران)، از 20 دسامبرِ 1979 (29 آذر 1358) در پاريس و حومه‌يِ آن (فرانسه) زندگی مي‌کنم، با همسرَم مهناز شاهین:

مهناز شاهین Mahnaz Shahin
مهناز شاهین Mahnaz Shahin
Photo: Mahnaz Shahin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

mahmood massoodi محمود مسعودی

Advertisements